โครงการเครื่องกรองฝุ่นตลับกรองเครื่องจักรเกาหลี

August 15, 2023
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โครงการเครื่องกรองฝุ่นตลับกรองเครื่องจักรเกาหลี

ข้อมูลลูกค้า: โครงการ Machining Filter Cartridge Dust Collector

 

แหล่งที่มาหลักของฝุ่น: กระบวนการทางกล

 

การออกแบบกระบวนการของเครื่องกรองฝุ่น: เครื่องกรองฝุ่นแบบตลับกรองพัลส์แบบเอียง

 

การจัดการปริมาณลม: 7200CMH

 

พื้นที่การกรอง: 102m2

 

ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นของเครื่องดักฝุ่น: 99.95@0.2~2 ไมครอน

 

ที่ HUADING เรานำเสนออุปกรณ์และบริการที่หลากหลายสำหรับการดักจับผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคแห้งในกระบวนการผลิตต่างๆ และสำหรับการบรรจุและรวบรวมฝุ่นและควันอันตราย